Wijkplatform Stad Binnen de Linie

Voor meer informatie >> Agenda Wijkplatform Stad Binnen de Linie

In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd.
Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk, samen vormen zij een compleet netwerk.

Binnen het wijkplatform vindt als het ware een  uitwisseling van informatie en ideeën plaats en biedt  hierin bewoners (organisaties) en instellingen de gelegenheid om mee te denken in allerlei zaken die hun wijk aangaan, dit kan zowel op gemeente als organisatie/instellingsniveau zijn.

DutchEnglishGerman